Phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng II/2016 ngày CN 21.08.2016

Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Cha Tuyên Úy xin kính mời Ban Cố Vấn, tất cả Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ca Đoàn, Qúy Vị Đại Biểu và Qúy Ủy Viên các Ban vui lòng đến tham dự phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng kỳ II/2016 vào lúc 09.00giờ ngày chủ nhật 21.08.2016 tại Hội trường nhà xứ Christ-König, Nhà Xứ của Cha Tuyên Úy. Kính mong sự hiện diện đầy đủ của toàn thể Quý Vị!

 

Đôminicô Phạm Tiến Dũng


Mời tham dự Lễ Bổn Mạng CĐ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Cộng Đồng trân trọng kính mời Qúy Ông Bà, Anh Chị Em, Các Bạn Trẻ và Các Cháu Thiếu Nhi trong Cộng Đồng về tham dự Thánh Lễ mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Bổn Mạng Cộng Đồng, lúc 14.00giờ ngày Chúa Nhật 25.09. 2016 tại Hl. Dreifaltigkeit– Helmholtzstr. 7– 44649 Herne.

 

Đôminicô Phạm Tiến Dũng.