Hân hoan chúc mừng Cộng đoàn Mông Triệu Dortmund nhân dịp Lễ Bổn mạng 15.08.2022

(Ban chấp hành và các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn  trong Cộng Đồng Thánh Micae)


Hình ảnh hành hương Fatima 2019
Hình ảnh hành hương Fatima 2019Giáng Sinh 2019

Phục Sinh 2019