Đính Chính

Trong „Lịch Lễ“ tờ Sống Đạo tháng 3 viết ngày mai Tĩnh Tâm và Thánh Lễ ở St. Bonifatius, Herne. Xin lỗi Ông Bà Anh Chị Em!

 

Xin đính chính lại:

Cha Tuyên Úy kính mời các Cô Chú Bác tham dự Tĩnh Tâm.

Ngày 25.3.2023 tại hội trường nhà xứ Allerheiligste Dreifaltigkeit.

Helmholzstr. 7, 44649 Herne.

09g30 Gặp gỡ, chuẩn bị hội trường

10g00 Đọc kinh Mân Côi - Cha Tuyên Úy Giải tội.

10g30 Đề tài Tĩnh Tâm: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập gía mình hằng ngày mà theo" (Lc 9,23).

11g00 Thánh lễ

12g00 Dùng bữa trưa và sinh hoạt.

Cha cám ơn các anh chị em đã cộng tác với cha trong mục vụ cho Cao Niên.

 

Ai biết có người tới ngày mai thì xin thông báo lại giúp nha. Chân thành cám ơn.

 
Xin bấm vào hình bên trên 

Xin bấm vào hình bên trên 


Hình ảnh hành hương Fatima 2019
Hình ảnh hành hương Fatima 2019