Lịch trình Thánh lễ và sinh hoạt cộng đồng

Lịch trình Thánh Lễ tháng 03.2017

Lịch trình Thánh Lễ tháng 02.2017

 

T6     03.02.          Herne. Dreifaltikeit. Thánh Lễ kính Tâm Chúa Giêsu

                              lúc 19:00giờ

T7     04.02.           Thánh Lễ Đầu Năm Đinh Dậu của Cộng Đồng lúc 15:00giờ.

                               44145 Dortmund. Heroldstr. 13. St. Joseph

 

T7     11.02.          59192 Bergkamen. Lindenweg 22. St. Michael

                              Thánh Lễ Tết CĐ lúc 15g00.

CN    12.02.          33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius.

                              Thánh Lễ 15g00.

 

T7     18.02.          44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 15:00g TL.

 

CN    26.02.        Sinh Hoạt Gia Đình có Thánh Lễ chung cho Cộng Đồng. 

                           14:30g TL

                           St. Michael

                           Westerbleichstr. 42

                                  44147 Dortmund

 

Lịch trình Thánh Lễ tháng 01.2017

T7     07.01.          Nhà Cha Cố. Thánh Lễ kính Trái Tim Đức Mẹ lúc 8:30giờ

T7     14.01.          33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius.

                             14:30 GT – 15:00 TL

CN    15.01.         59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth.

                             14g30 GT – 15g00 TL

T7   21.01.        45147 Essen-Holsterhausen.  Raffaelstr. 1

                         St. Mariä Empfängnis.

                         15g TL mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn Thánh Gia Thất.

CN    22.01.     Lúc14g30  Ca Đoàn tổng hợp tập hát cho Lễ Đầu Năm và sinh hoạt       cho mọi  giới   44147 Dortmund. Rückertstraße 2. St Getrudis.   .   

T7     28.01.          Tết Cộng Đoàn Nữ Vương Minden

CN    29.01.          Paderborn. 15:00giờ Thánh Lễ mừng Bổn Mạng CĐ Don Bosco