Download
Tháng 02. 2019
Song Dao Thang 022019 A4.pdf
Adobe Acrobat Dokument 772.0 KB


Download
tháng 01.2018
SD 289 Thang 01.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 364.3 KB
Download
Tháng 02.2018
SD 290 Thang 02.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 267.3 KB
Download
Tháng 03.2018
SD 291 Thang 03.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 283.6 KB
Download
Tháng 04.2018
SD 292 Thang 04.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 362.7 KB
Download
Tháng 05+06+07 2018
SD 292 Thang 05+06+07.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 396.5 KB

KINH MÂN CÔI                                                                                        Trần Mỹ Duyệt

 

“Nếu Phanxicô muốn lên thiên đàng, thì phải siêng năng lần hạt”. Ðọc và suy ngắm Kinh Mân Côi cách sốt sắng là cầu nguyện.

 

Ngày 13 tháng 7 năm 1917, tại Fatima, Ðức Mẹ đã hiện ra lần thứ ba với Lucia, Giaxinta, và Phanxicô, cho ba em nhìn thấy hỏa ngục và những hình phạt mà các linh hồn phải chịu trong đó. Lucia đã hỏi Ðức Mẹ về số phận của mình, của hai em Phanxicô và Giaxinta. Ðức Mẹ đã cho biết đối với Phanxicô, nếu muốn lên thiên đàng thì em phải siêng năng lần hạt.

 

Không thấy Ðức Mẹ nói lý do tại sao lại đòi Phanxicô phải lần hạt nhiều. Nhưng có thể hiểu một cách đơn sơ rằng, đối với Phanxicô lần hạt nhiều có nghĩa là cầu nguyện nhiều, bởi vì việc lần hạt Mân Côi không vượt quá khả năng một em nhỏ như Phanxicô.

 

 

Với mỗi Kitô hữu hôm nay, nếu có hỏi Ðức Mẹ một câu tương tự về số phận đời đời của mình như Ba Trẻ Fatima xưa: “Còn số phận con thì sao?”, chắc chắn cũng sẽ được nghe Ðức Mẹ trả lời: “Nếu muốn lên Thiên Ðàng, con phải năng lần hạt”....>> đọc tiếp..Download
Tháng 01.2017
SD 280 Thang 01.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 365.6 KB
Download
Tháng 02.2017
SD 281 Thang 02.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 314.9 KB
Download
Tháng 03.2017
SD 282 Thang 03.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 335.8 KB
Download
Tháng 04.2017
SD 283 Thang 04.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 361.9 KB
Download
Tháng 05+06+07. 2017
SD 284 Thang 05+06+07.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 374.9 KB
Download
Tháng 07+08+09/2017
SD 07+08+09 B aktuel.pdf
Adobe Acrobat Dokument 851.8 KB
Download
Tháng 10.2017
SD 286 Thang 10.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 389.1 KB
Download
Tháng 11.2017
SD 287 Thang 11.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 364.3 KB
Download
Tháng 12.2017
SD 288 Thang 12.2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.4 MB