BỎ THẦY, CON THEO AI ? (Ga 6,68)

Tôi nổi giận - Ngài bảo:                                                    HÃY THỨ THA!
Tôi run sợ - Ngài bảo:                                                       HÃY CAN ĐẢM!
Tôi nghi hoặc - Ngài nói:                                                  HÃY TÍN THÁC!
Tôi bồn chồn - Ngài nói:                                                   HÃY THINH LẶNG!
Tôi thích đi đường riêng của mình - Ngài bảo:            HÃY THEO TA!
Tôi muốn lập kế hoạch riêng - Ngài bảo:                     HÃY QUÊN ĐI!
Tôi nhắm tìm của cải vật chất - Ngài bảo:                     HÃY BỎ LẠI ĐẰNG SAU!
Tôi muốn được bảo đảm - Ngài nói:                             TA CHẲNG HỨA HẸN GÌ!
Tôi thích sống ̣đời riêng - Ngài nói:                                HÃY TỪ BỎ CHÍNH MÌNH!
Tôi nghĩ mình tốt lành - Ngài bảo:                                  TỐT LÀNH THÔI CHƯA ĐỦ!
Tôi thích làm chủ - Ngài nói:                                           HÃY PHỤC VỤ!
Tôi thích ra lệnh - Ngài nói:                                             HÃY HỌC VÂNG LỜI!
Tôi kiếm tìm tri thức - Ngài nói:                                      HÃY TIN!
Tôi thích sự rõ ràng - Ngài nói bằng:                            DỤ NGÔN.
Tôi thích thi ca - Ngài nói:                                               CHUYỆN THỰC TẾ.
Tôi yêu sự yên tĩnh của mình - Ngài lại muốn:           TÔI BỊ QUẤY RẦY.
Tôi thích bạo lực - Ngài bảo:                                          BÌNH AN Ở CÙNG CON!
Tôi rút gươm ra - Ngài bảo:                                            HÃY TRA GƯƠM VÀO VỎ!
Tôi nghĩ đến trả thù - Ngài bảo:                                     HÃY ĐƯA MÁ BÊN KIA!
Tôi nói về trật tự - Ngài bảo:                                            TA ĐẾN ĐEM GƯƠM GIÁO!
Tôi căm ghét - Ngài bảo:                                                 HÃY YÊU KẺ THÙ!
Tôi muốn sự hoà hợp - Ngài nói:                                  TA ĐEM LỬA XUỐNG THẾ GIAN!
Tôi thích làm người lớn nhất - Ngài bảo:                     HÃY HỌC LÀM TRẺ NHỎ!
Tôi muốn ẩn thân - Ngài nói:                                         ÁNH SÁNG PHẢI CHIẾU SOI!
Tôi kiếm tìm chỗ nhất - Ngài bảo:                                 XUỐNG CHỖ CUỐI CÙNG!
Tôi thích được quan tâm - Ngài nói:                             HÃY ĐÓNG CỬA MÀ CẦU NGUYỆN!

Không, tôi không hiểu Ông Giêsu này. Ngài khiêu khích tôi, làm tôi bối rối. Cũng giống như nhiều môn đệ khác, tôi muốn đi theo một ÔNG THẦY KHÁC, chắc chắn hơn và ít đòi hỏi hơn. Nhưng tôi cảm nhận như Phêrô:  “Tôi không biết đến với ai, vì CHỈ MÌNH NGÀImới có LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Ga 6,68)                                  - Trích trên mạng Internet -

 

Anh Chị Em thân mến!

Cảm nghiệm của Thánh Phêrô “Tôi không biết đến với ai, vì CHỈ MÌNH NGÀImới có LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” là chủ đề của Năm Thánh Thể Thế Giới 2013.

Trong tâm tình phó thác và trông cậy chúc Anh Chị Em nhiều thành tâm và thiện chí để làm cho tương quan và sự liên hệ với Chúa thắm thiết hơn, ý thức hơn và xác tín hơn.

 

Kính chào Anh Chị Em.

P. Franz Nguyen SAC