Thư của Đức Thánh Cha Benedicto XVI

 

Quí Huynh thân mến!

 

Tôi mời quí huynh họp hội đồng này, không phải chỉ vì ba vụ phong thánh, nhưng cũng để báo tin cho Quí Huynh biết một quyết định rất quan trọng đối với đời sống của Giáo Hội. Sau khi đã thẩm xét lương tâm tôi nhiều lần trước mặt Chúa, tôi đã đi đến quyết định là sức khỏe tôi, do luống tuổi, không còn thích hợp với công việc trong chức vụ của thánh Phêrô một cách đầy đủ nữa. Tôi biết rất rõ là chức vụ này, vì bản tính thiêng liêng là cốt yếu, cần phải được thi hành không phải chỉ bằng lời nói và việc làm, mà còn phải bằng không ít lời cầu nguyện và đau khổ. Tuy nhiên, ở thế giới ngày nay, vì có quá nhiều thay đổi nhanh chóng và bị giao động bởi những vấn nạn rất xác đáng về đời sống đức tin, để lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và tuyên xưng Tin Mừng, sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể xác đều cần thiết. Mà sức khỏe của tôi, trong ít tháng gần đây, đã bị suy xụp đến độ tôi nhận thấy không còn khả năng để chu toàn đầy đủ nhiệm vụ đã được trao phó. Vì lý do đó, và vì ý thức rõ ràng về sự trầm trọng của hành động này, với hoàn toàn tự do, tôi tuyên bố từ bỏ chức vụ Giám Mục Thành Rome, là Đấng Kế Vị Thánh Phêrô mà các Hồng Y đã ủy thác cho tôi ngày 19 tháng 4 năm 2005. Trong cách thức đó, từ ngày 28 tháng 2 năm 2013, lúc 20:00 giờ, Tòa Thánh La Mã, Tòa Phêrô sẽ trống ngôi và một cơ mật viện để tuyển chọn Tân Giáo Hoàng sẽ được thành lập do Những Vị có đủ khả năng.

 

Quí Huynh thân mến!

 

Tôi rất thành thật cám ơn tất cả Quí Huynh đã thương tôi và làm việc với tôi, đã yểm trợ tôi khi thi hành nhiệm vụ, đồng thời xin thứ lỗi cho tôi vì những khuyết điểm của tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy tin tưởng vào Hội Thánh Chúa dưới sự săn sóc của Đấng Mục Tử Tối Cao của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, và cầu khẩn Mẹ Cực Thánh của Người để xin giúp đỡ các Hồng Y Giáo Phụ với sự cầu bầu của Mẹ Giáo Hội, đế các ngài chọn Tân Giáo Hoàng. Về phần tôi, tôi ước ao hết lòng phụng sự Giáo Hội Thánh của Chúa trong tương lai bằng Cuộc Sống Tận Hiến qua Lời Cầu Nguyện.

 

Vatican, ngày 10 tháng 2 năm 2013

Giáo Hoàng  BIỂN ĐỨC XVI

 

Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH chuyển ngữ từ bản tiếng Anh do Vatican/Zenit.org

 

Anh Chị Em thân mến!

Một Biến Cố trong Giáo Hội, nhưng chúng ta hãy bình tĩnh, tin tưởng vào Quyền Năng của Thiên Chúa và Giáo Hội. Bình tĩnh để đừng nghe những miệng lưỡi thế gian, kể cả các nhà truyền thông đang lợi dụng tin nóng để khai thác và bêu xấu giáo hội như một vài trang web và một số báo chí ...

Chúng ta hãy tin tưởng vào Lời Hứa của Chúa đối với Giáo Hội và xin Ngài thêm Sự Khôn Ngoan trong cách nhìn của chúng ta.

 

P. Franz Nguyen SAC