Con cầu xin Chúa

... phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc!"

Chúa nói:    "Chỉ cho 4 ngày thôi!".
Thầy Tu:      "Thế thì xin Chúa cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những

                   ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những

                   ngày mùa đông".

Chúa nói:    "Chỉ cho 3 ngày thôi!".
Thầy Tu:      “Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc

                          trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".

Chúa nói:    "Chỉ cho 2 ngày thôi!".
Thầy Tu:      "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay

                          và ngày mai nữa".

Chúa nói:    "Chỉ cho 1 ngày thôi!".
Thầy Tu:      "Vâng, cũng được!".

Chúa tự hỏi:     "Như vậy là ngày nào?".
Thầy Tu:           "Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".

Chúa mỉm cười:     "Tốt lắm! Những người thân và bạn hữu của con bao gồm cả những người

                                     đọc Sống Đạo này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày!".

 

(“Con cầu …” Nguồn Internet. FN biên tập thêm.)

 

Chúc Anh Chị Em sống từng ngày thật liên kết mật thiết với Chúa Kytô Phục Sinh trong suốt quang đường đời còn lại.

Kính chào Anh Chị Em.
P. Franz Nguyen SAC