Lời Kinh cầu cho Hòa Bình của ĐTC Phanxicô

Lạy Thiên Chúa Hòa Bình! Xin lắng nghe lời khẩn nguyện của chúng con!

Bao nhiêu lần và trong bao nhiêu năm, chúng con đã cố gắng giải quyết các cuộc xung đột bằng sức riêng của chúng con và kể cả bằng võ khí: bao nhiêu thời điểm đố kỵ và tăm tối: bao nhiêu máu đã đổ ra; bao nhiêu sinh mạng bị đốn ngã; bao nhiêu hy vọng bị chôn vùi.. Nhưng những nỗ lực của chúng con vô ích. Giờ đây, lạy Chúa! Xin giúp chúng con! Xin ban Hòa Bình cho chúng con, xin dạy chúng con Hòa Bình, xin Chúa hướng dẫn chúng con tiến về Hòa Bình. Xin mở mắt và tâm trí chúng con và ban cho chúng con niềm can đảm nói rằng: ”Không bao giờ chiến tranh nữa!”; với chiến tranh tất cả bị hủy hoại!” Xin đổ tràn trong chúng con lòng can đảm thực thi những cử chỉ cụ thể để kiến tạo Hòa Bình. Lạy Chúa! Là Thiên Chúa của Abraham và của các Ngôn Sứ, Thiên Chúa Tình Thương, Đấng đã tạo dựng chúng con và kêu gọi chúng con sống với nhau như anh em, xin ban cho chúng con khả năng từ nhân, nhìn mọi anh chị em chúng con gặp trên đường. Xin làm cho chúng con sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu của những người chung quanh, yêu cầu chúng con biến các võ khí của mình thành những khí cụ của Hòa Bình, biến sự sợ hãi thành Tín Nhiệm và những căng thẳng của chúng con thành Tha Thứ. Xin giữ cho ngọn lửa hy vọng trong chúng con được luôn cháy sáng để kiên nhẫn, bền chí thực hiện những chọn lựa đối thoại và hòa giải để Hòa Bình sau cùng được chiến thắng. Và từ tâm lòng mỗi người, ước gì những lời này bị khai trừ: chia rẽ, oán thù, chiến tranh! Lạy Chúa! Xin thánh hóa miệng lưỡi và đôi tay của chúng con, xin đổi mới tâm trí chúng con để LỜIlàm cho chúng con gặp gỡ nhau luôn luôn là lời ”Anh Em” và lối sống của chúng con trở thành: Shalom – Hòa Bình – Salam! Amen.                               P.P. Franziskus

 

Anh Chị Em thân mến!

Năm nay là năm nhiều Thiên Tai và Chiến Tranh. Thiên Tai hay Chiến Tranh đều làm cho các Gia Đình tan vỡ, đau khổ, nước mắt và biết bao nhiêu thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất. Biết bao nhiêu kẻ vẫn còn lợi dụng Chiến Tranh để làm giầu mà không đoái hoài đến những thiệt hại nặng nề mà các Nước và các Dân Cư phải gánh chịu. Đặc biệt cảnh đang đàn áp Kytô Giáo tại Irak ngày càng thêm trầm trọng. Chúng ta hãy dùng Lời Kinh cầu cho Hòa Bình của Đức Thánh Cha Phanxicô mà cầu xin cùng Thiên Chúa. Xin Ngài chóng ban Hòa Bình vùng Trung Đông và cho Toàn Thế Giới.

 

Kính chào Anh Chị Em.

P. Franz Nguyen SAC