Jesus ist unter uns / Chúa ở giữa chúng ta

Jesus ist unter uns

 

In seiner Predigt während der heutigen Messe in Santa Marta sagte Papst Franziskus, Jesus sei kein Professor, der von einem Rednerpult aus spreche, sondern er sei mitten unter den Menschen, wo er sich anfassen ließe, um zu heilen. Der Papst ging auf das heutige Evangelium ein und verweilte bei drei Momenten im Leben Jesu. Der erste Moment sei das Gebet, das ihn zu einem Vermittler mache.

„Er befindet sich in diesem Moment vor dem Vater und betet für uns. Und das muss uns Mut machen! In schwierigen Momenten der Not dürfen wir denken: Aber du betest für mich. Bete für mich. Jesus, bete beim Vater für mich! Das ist die Arbeit, die er verrichtet: für uns zu beten, für seine Kirche. Wir vergessen dies oft, dass Jesus für uns betet. Das ist unsere Kraft. Zum Vater zu sagen: Aber wenn du, Vater, uns nicht anschaust, dann schau deinen Sohn an, der für uns betet. Vom ersten Moment an betet Jesus: Er hat gebetet, als er auf der Erde war, und er betet für jeden von uns weiter, für die ganze Kirche.“

Der zweite Moment im Leben Jesu sei, dass er seine Jünger auswähle. Papst Franziskus sagte, die Tatsache, dass Jesus jeden einzelnen im Moment seiner Taufe auserwähle, gebe Kraft.

„Das sind Dinge der Liebe! Die Liebe schaut nicht darauf, ob jemand ein schönes oder ein hässliches Gesicht hat: Sie liebt! Und Jesus macht das gleiche: Er liebt und wählt mit Liebe aus. Und er wählt alle aus! In seiner Liste gibt es niemanden, der nach den Kriterien der Welt wichtig ist: Es sind ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen. Aber sie haben etwas gemeinsam, das hervorgehoben werden muss: Sie sind Sünder. Jesus hat die Sünder auserwählt. Und das ist der Vorwurf, den ihm die Schriftgelehrten machen: Der isst mit den Sündern, spricht mit den Prostituierten… Jeus ruft alle zu sich! Erinnern wir uns an die Parabel der Hochzeit des Sohnes: Als die geladenen Gäste nicht kommen, was macht der Hausherr? Er schickt seine Diener: Geht und holt alle heim! Gute und Schlechte, sagt das Evangelium. Jesus hat alle auserwählt!“

Dann ging Papst Franziskus auf den dritten Moment im Leben Jesu ein: „Jesus ist den Menschen nah.“ Er befinde sich in der Mitte seines Volkes und habe eine Kraft in sich, die alle heile, so der Papst.

„Er ist kein Professor, kein Lehrer, kein Mystiker, der sich von den Menschen entfernt und von einem Rednerpult aus spricht. Nein! Er ist mitten unter den Menschen; er lässt sich berühren; er lässt zu, dass ihm die Menschen Fragen stellen. So ist Jesus: Den Menschen nahe. Und diese Nähe ist nichts Neues für ihn: Er unterstreicht dies in seiner Art zu handeln, aber dies kommt von der ersten Wahl Gottes für sein Volk. Gott sagt zu seinem Volk: Überlegt, welches Volk hat einen Gott, der ihm so nahe steht, wie ich euch? Die Nähe Gottes zu seinem Volk ist wie die Nähe Jesu zu den Menschen.“

Abschließend sagte Papst Franziskus:

„So ist unser Lehrer, so ist unser Herr: Einer der betet, einer der die Menschen auserwählt und einer der sich nicht schämt, den Menschen nahe zu sein. Und das gibt und Vertrauen in ihn. Wir vertrauen uns ihm an, weil er betet, weil er seine Wahl getroffen hat und weil er uns nahe ist“

Von Maike Sternberg-Schmitz– ROM, 9. September 2014 - ZENIT.org-

 

Chúa ở giữa chúng ta

Trong bài giảng Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Thánh Marta Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói là Chúa Giêsu không phải là một Giảng Sư, đứng trên bục để giảng dậy, nhưng là Một Người trong chúng ta. Ngài là Người để có thể sờ mó được để cứu chữa chúng ta. Đức Thánh Cha chọn bài Phúc Âm ngày hôm nay và suy nghĩ 3 điều về cuộc Sống của Chúa Giêsu. Suy nghĩ đầu tiên là Lời Cầu Nguyệnmà trong đó Ngài đóng vai trò Người Trung Gian.

„Trong lúc này Ngài đang gần gũi với Thiên Chúa Cha và đang cầu nguyện cho chúng ta. Điều này làm cho chúng ta thêm can đảm. Trong những giây phút khó khăn chúng ta được phép nghĩ rằng: Chúa đang cầu nguyện cho tôi. Cầu nguyện cho tôi. Chúa Giêsu cầu với Cha của Ngài cho tôi. Đấy là Công Việc mà Chúa Giêsu chọn làm hằng ngày: Cầu nguyện cho chúng ta và cho Hội Thánh. Chúng ta thường quên là Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho chúng ta. Đây là Một Sức Mạnh để chúng ta có thể nói với Chúa Cha rằng: Nếu Chúa Cha không đoái hoài đến chúng ta thì Ngài cũng phải nhìn Con của Ngài, là Người đang cầu cho chúng ta. Trong giây phút đầu tiên Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Ngài cầu nguyện trong lúc Ngài còn ở trên trần gian và Ngài vẫn còn cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta và cho Hội Thánh.

Điều thứ 2 trong Cuộc Đời của Chúa Giêsu là Ngài đã chọn Các Môn Đệ của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Điều Cốt Lõi là Chúa chọn chúng ta qua việc Rửa Tội của chúng ta  và ban cho chúng ta Sức Mạnh.

„Đấy là Sản Phẩm của Tình Yêu! Tình Yêu không nhìn đến vẻ đẹp xấu của gương mặt. Tình Yêu yêu! Và Chúa Giêsu cũng làm như thế: Ngài yêu và chọn lựa qua Tình Yêu và Ngài chọn lựa tất cả. Trong danh sách của Ngài không có ai, theo tiêu chuẩn của Thế Gian, là quan trọng cả. Đấy là những người bình thường. Người bình thường. Nhưng họ lại có chung nhau một điều cần phải nhấn mạnh: Họ là những Tội Nhân. Chúa Giêsu đã chọn những Tội Nhân. Điều này là một điều khiển trách mà những nhà Thông Luật đã dành cho Chúa Giêsu: Ngài ăn uống với Phường Tội Lỗi, nói chuyện với những hàng đĩ điếm… Chúa Giêsu đã mời Mọi Người đến với Ngài! Chúng ta nhớ dụ ngôn Đám Cưới của Một Người Con trong Kinh Thánh: Những khách được mời dự tiệc không đến. Chủ Tiệc đã làm gì? Ông sai các người giúp việc: Hãy đi ra ngoài và mời tất cả Mọi Người vào đây! Kẻ Tốt, người xấu! Chúa Giêsu chọn tất cả.“

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến điều thứ 3 trong Cuộc Đời của Chúa Giêsu: „Chúa Giêsu luôn gần gũi con người“. Ngài hiện diện giữa Dân Của Người và có sức chữa lành Mọi Người, theo lời Đức Thánh Cha.

„Ngài không phải là một Giảng Sư, không phải Một Thầy Giáo, không phải là Một Chiêm Niệm Gia, người đứng tách rời với con người và đứng nói từ bục giảng. Không! Ngài là Người ở giữa chúng ta: Ngài để chúng ta có thể sờ mó được; Ngài để cho con người có quyền đặt các câu hỏi. Chúa Giêsu là như thế: Gần gũi con người. Sự Gần Gũi không là một điều gì mới mẻ đối với Ngài: Ngài muốn nhấn mạnh điều này là Cách Cư Xử của Ngài, điều này là Sự Chọn Lựa đầu tiên của Thiên Chúa với Dân của Ngài. Thiên Chúa phán với Dân Của Ngài: Hãy suy nghĩ xem có Dân nào có Thiên Chúa, mà Ngài luôn gần gũi như ta và các ngươi? Sự Gần Gũi của Thiên Chúa với Dân của Người là Sự Gần Gũi của Chúa Giêsu với con người.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: „Đấy là Thầy của chúng ta, đó là Thiên Chúa. Một Người cầu nguyện, một Người chọn con người và Một Người không hổ thẹn, là được gần gũi với con người. Chúng ta có thể tin tưởng vào Ngài. Chúng ta tin tưởng vào Ngài bởi vì Ngài cầu nguyện, Ngài đã chọn lựa và bởi vì Ngài muốn gần gũi chúng ta“

Theo Maike Sternberg-schmitz

 

Xin Chúa luôn thôi thúc qủa tim ta đừng bao giờ bị đứng lại trước những khó khăn của cuộc đời và luôn luôn cảm thấy Ngài luôn gần gũi, bên chúng ta để chúc lành và bênh vực chúng ta, xin Ngài hãy hạ sinh nơi chúng ta để chúng ta sống theo Chân Ngài.

 

Kính chào Anh Chị Em.

P. Franz Nguyen SAC