Giờ lễ ngày thường tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 • 05:30 (24:30 Đức) tại Nhà thờ Đức Bà.
  17:30 (12:30 Đức)tại Nhà thờ Tân Phước.
 • Thánh Lễ Chúa Nhật:
  17:30 thứ Bảy (12:30 Đức) tại Nhà thờ Đức Bà.
  19:00 thứ Bảy (14:00 Đức) tại Nhà thờ Tân Phước.
  05:30 Chúa Nhật (24:30 Đức) tại Nhà thờ Đức Bà.
  07:30 Chúa Nhật: (2:30 sáng Đức) Lễ Thiếu nhi tại Nhà thờ Tân Phước.
  17:30 Chúa Nhật (12:30 Đức) tại Nhà thờ Tân Phước.
 • Chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 20:00 VN (15:00 Đức) mỗi ngày tại Nhà thờ Đức Bà.

Mời Quý vị nhấn chuột trái vào hình THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

như theo giờ trên cùng hiệp thông dâng Thánh Lễ.

Giờ lễ ngày thường tại Hà Nội là 5g30 và 18g30 giờ Việt Nam.

Giờ Việt Nam chạy trước giờ ở Đức là 5 tiếng (5g30 sáng thì khoảng 24g30 ở Đức). Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 7g00 sáng VN, tức là (2g00 sáng Đức Quốc)

18g00 chiều VN, tức là:(13g00 xế trưa Đức Quốc).

Mời Quý vị nhấn chuột trái vào hình THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

như theo giờ trên cùng hiệp thông dâng Thánh Lễ.