Xin lưu ý : Như thông lệ, các cháu thiếu niên dưới 15 tuổi và đặc biệt năm nay  kính mời Quý Ông Bà trên 70 tuổi vào cửa miễn phí