VÀI NÉT VỀ

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

 

 

I. Thành lập Đoàn:
Từ ý kiến đề nghị của một số người, cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý- cựu Tuyên úy Cộng Đồng PE đã cùng với cha Giuse Nguyễn Thế Hiển vận động trong thánh lễ mừng Bổn Mạng Cộng Đồng ngày 24 tháng 09 năm 2000, để thành lập đoàn Liên Minh Thánh Tâm.
Sau thánh lễ, tại hội trường nhà xứ Bonifatius dưới sự chủ tọa của cha Giuse và cha Phêrô cùng với sự tham dự của các quý vị trong BCH Cộng Đồng, các quý vị Gia trưởng đã quyết định về việc thành lập đoàn LMTT và đã đề cử Ban Trị Sự tạm thời như sau :

Đoàn Trưởng : Ông Trần Cao Đài
Đoàn Phó Ngoại Vụ : Ông Phan Quang Tú
Đoàn Phó Nội Vụ : Ông Trần Đức Hoàng
Ủy Viên : Ông Lê Văn Long

Ngày 09.12.2000 ban trị sự chính thức nhiệm kỳ 2000-2003 đã dược bầu với thành phần như sau :

Đoàn Trưởng : Ông Trần Cao Đài
Đoàn Phó Nội Vụ : Ông Vũ Văn Thế
Đoàn Phó Ngoại Vụ : Ông Trần Đức Hoàng
Thủ Quỹ : Ông Vũ Văn Vinh
Thư Ký : Ông Lê Văn Long

II. Sinh hoạt:
Ngày 09.12.2000 sau khi bầu Ban Trị Sự chính thức, đoàn đã bàn thảo và biểu quyết phương hướng hoạt động của Đoàn đã được ghi trong biên bản. Căn cứ vào phương hướng sinh hoạt đã được quyết nghị, ban trị sự đã thực hiện được các việc như sau :

  • In và phổ biến phần một cuốn Thủ Bản của Đoàn có trước năm 1975 ở VN
  • Đặt mua lá cờ Đoàn và mua 100 huy hiệu Đoàn ở VN
  • Cùng với các Đoàn thể khác như Hội Các Bà Mẹ CG PE và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình qua việc nhận quầy bán hàng Đại Hội Công Gíáo đã tạo dược một phần tài chánh giúp cho Đoàn sinh hoạt và phát triển.
  • Tổ chức lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Bổn Mạng Kytô Vua Tổ chức các lễ Thứ Sáu Đầu Tháng trong năm.
  • Đoàn cũng đóng góp nhân sự cũng như cũng đóng góp cho những sinh hoạt của Cộng Đồng trong các dịp lễ lớn như lễ Bổn mạng CĐ, Hội Xuân, Giáng Sinh, chịu trách nhiệm phần chầu Thánh Thể sau thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh . Đoàn cũng tham gia kiệu rước Mình Thánh do giáo Xứ Dreifaltigkeit-Dortmund tổ chức.
  • Đại diện Đoàn cùng với Cha TU đến thăm và dâng thánh lễ tại tư gia những người trong Cộng Đồng bị bệnh lâu năm không đi lại được. Thăm hỏi đoàn viên bị bệnh.

Trên đây ghi lại sự thành lập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, và một vài sinh hoạt một cách khiêm nhường . Đoàn xin rất chân thành cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Trọng Qúy và cha Tuyên Úy Phanxicô-Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy đã hy sinh rất nhiều cho Đoàn .