Ban Chấp Hành  (Nhiệm kỳ 2016 – 2018)  

Chủ Tịch

Đôminicô Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Giuse Nguyễn Văn Quyền

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Giuse Phạm Hữu Minh

Thư Ký

Giuse Nguyễn Văn Long

Thủ Quỹ

Giuse Đặng Văn Thơ

   

Các Ban

 

 Thánh Ca

F.X.   Trần Đức Trang

Phêrô Nguyễn Đình Hoàng (Phụ tá)

 

Giáo lý

 

Giuse  Trần Trọng Thể

 

 

Phụng Vụ

Đaminh Phạm Minh Khanh

 

Vincentê Nguyễn Văn Tuấn

 

Khánh Tiết

 

Phêrô Trần Văn Tuyệt

 

Truyền Thông

 

Giuse Đặng Quốc Thanh

 

Văn Nghệ

 

Maria Trịnh Đoàn Tú Quyên

Thanh Thiếu Niên

Giuse Nguyễn Duy Trình

Nhóm Sống Đạo

 

 

Giuse Trần Hoàng Tân

 

 

 

Saviô Nguyễn Quốc Thiên

   

Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành

 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Maria Nguyễn Thị Ái Liên

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Giuse Lê Văn Long

   

Cộng Đoàn Trưởng

 

CĐ Nữ Vương

Giuse Trần Viết Thế

CĐ Thánh Don Boscô

Đaminh Phạm Hưng

CĐ Vincentê

Phaolô Vũ Ngọc Tuyên

CĐ Arolsen

Giuse Lê Văn Yên

CĐ Đức Mẹ Mông Triệu

Antôn Trịnh Đỗ Trọng

CĐ Mẹ Fatima

F. X.  Trương Văn Chương

CĐ Thánh Gia Thất

Giuse  Bùi Anh Tuấn

CĐ Thánh Cả Giuse

Đôminicô Nguyễn Phước Tuy

CĐ Thánh Mẫu Mân Côi

Vincentê Vũ Xuân Trung

CĐ Các Thánh Tử Đạo VN

Phanxicô Xavie  Phạm Tâm Điểm

CĐ Lippstadt

Gioan Baotixita Vũ Ngọc Châu

   

Ban Cố Vấn

 
 

Phêrô Trần Cao Đài

 

Đôminicô Nguyễn Văn Sĩ

   
 

F.X. Trần Đức Trang

 

Vincentê  Phan Quang Tú

 

Giuse  Trịnh Quốc Khang

   

Quý Vị Đại Biểu

 
 

Giuse Lê Thái By

 

Đôminicô Phạm Tiến Dũng

 

Antôn Hoàng Quốc Khải

 

Giuse Phạm Hữu Minh

 

Đôminicô Nguyễn Văn Sĩ

 

Giuse Đặng Văn Thơ

 

Giuse Nguyễn Duy Trình

 

Vincentê Phan Quang Tú

 

Martinô Phạm Duy Vũ

 

Phaolô Vũ Ngọc Tuyên

   

Quý Vị Phụ Tá & Cộng TácViên

 
 

Giuse   Đặng Văn Nghị

 

Têrêsa   Đỗ Thanh Mai

 

Giuse  Mai Phú Thịnh

   
 

Giuse   Trương Văn Tùng

 

Vincentê  Nguyễn Quang Tuyến

 

Phêrô   Đỗ Vinh

 

Đaminh   Phạm Công Chính

   

Ca Đoàn Trưởng

 

Ca Đoàn Cêcilia

Ca Đoàn Vicente

Giuse Nguyễn Minh Tuấn

Maria  Nguyễn Thị Ánh Loan

Ca Đoàn Mông Triệu

Maria Phạm Thị Bích Ngà

Ca Đoàn Têrêxa

Giuse Phạm Duy Vũ 

Ca Đoàn Tổng Hợp

Antôn Hoàng Quốc Khải