VÀI NÉT VỀ

CỘNG ĐOÀN VINCENTÊ
Bielefeld

 


Tiểu Sử Cộng Đoàn:

  1. Giai đoạn khởi đầu : Năm 1983 người Công Giáo Việt Nam ở Bielefeld chỉ vỏn vẹn 5 gia đình. Ngày 14.12.1983 cha Phêrô Nguyễn Trọng Qúy đã cử hành thánh lễ đầu tiên cho người Việt Nam Công Giáo ở tỉnh Bielefeld. Kể từ ngày đó ông Nguyễn Đình Diệm đại diện người Công Giáo Việt Nam Tại tỉnh Bielefeld từ năm 1983 đến 1986.
  2. Giai đoạn II : Kể từ năm 1985 số người VN tỵ nạn tăng dần với thời gian thì số người Công Giáo VN cũng tăng. Tổng cộng tại tỉnh Bielefeld có tất cả 12 gia đình Công Giáo.
  3. Giai đoạn III : Năm 1987 số giáo dân càng ngày càng đông, do đó cộng đoàn Công Giáo VN ở Bielefeld chính thức thành lập cộng đoàn. Cộng đoàn bầu ông Vũ Ngọc Thanh làm đại diện. Năm 1988 bầu lại ban đại diện. Cộng đoàn đã đề cử ông Hồ Cẩn Thạch làm cộng đoàn trưởng.


Ban đại diện Cộng Đoàn :
Nguyễn Đình Diệm : 1983 - 1986
Vũ Ngọc Thanh : 1987 - 1988
Hồ Cẩn Thạch : 1988 - 2002

Hiện tại năm 2002, số gia đình Công Giáo VN tỉnh Bielefeld là 20 gia đình, và số người Việt Nam Công Giáo là 87 người.

Sinh hoạt Cộng Đoàn :

Mỗi tháng đọc kinh tôn vương gia đình 1 lần.

  • Mỗi năm có 1 ngày lễ bổn mạng cộng đoàn. Lễ kính thánh Vicentê là ngày 5 tháng 4
  • Trong năm có 2 hay 3 thánh lễ do cha Tuyên úy chủ tế.
  • Sau thánh lễ có buổi tiệc trà thân mật.
  • Thỉnh thoảng có tổ chức văn nghệ giải trí.

Trên đây là vài nét đại cương của cộng đoàn thánh Vicentê ở tỉnh Bielefeld.