VÀI NÉT VỀ

CỘNG ĐOÀN THÁNH MẪU MÂN CÔI
Hagen

 

Ngày 30.11.1983 vùng Paderborn có cha Tuyên Úy Việt Nam đầu tiên. Hai hôm sau vào ngày mùng 2.12.1983 Cha Tuyên Úy được mời kiêm vùng Essen, tạo thành vùng Mục Vụ Paderborn- Essen. Từ tháng 4 năm 1984, sau khi thăm các giáo đoàn Việt Nam,cha Tuyên Úy bắt đầu đặt đại diện cho các cộng đoàn. Bà Nguyễn thị Niên làm người đại diện cho cộng đoàn Hagen. Ông Vũ duy Toại làm người đại diện cho cộng đoàn Witten. Các vị đại diện lúc đó chỉ có nhiệm vụ đơn giản là liên lạc , mời và tổ chức Thánh Lễ cho cộng đoàn.

Ngày 25.01. 1986 bà Nguyễn thị Niên nhận được sách ( Gia đình đền tạ Mẹ ) do anh Nguyễn văn Tuấn mang về. Kể từ đó hội Tôn Vương được thành lập với sự chấp thuận của cha Tuyên Úy. Ngày 25.03.1987 nhằm vào ngày lễ Truyền Tin cha Phêrô Nguyễn Trọng Qúy về dâng Thánh Lễ tại tư gia Ông Nguyễn ngọc Trang. Kể từ đây hội Tôn Vương được tổ chức hàng tháng cùng với một số anh em đến từ Witten và Bochum. Cũng năm này ca đoàn Sao Mai xuất hiện dưới sự đảm trách của anh Nguyễn Đức Thuần.

Năm 1989 vì nhiều nơi có qúa ít người, cha Tuyên Úy cho gộp những cộng đoàn gần nhau lại để thành lập những cộng đoàn lớn hơn. Trong dịp này cộng đoàn Hagen và vùng phụ cận trở thành một cộng đoàn.

Ngày 16.04.1989 bầu ban đại diện đầu tiên :
 

 1. Trưởng ban đại diện : bà Nguyễn thị Niên

 2. Phó : anh Vũ năng Nghĩa

 3. Thủ qũy : bà Phạm thị Thêu

 4. Thư ký : cô Nguyễn thị Lan

 5. Trưởng ca đoàn : anh Nguyễn Đức Thuần

 

Cũng trong năm đó cộng đoàn Hagen và vùng Phụ Cận được đổi tên là Cộng Đoàn Mân Côi, khi nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng.
Ban Đại Diện tiên khởi sinh hoạt trong hai khóa.

Ngày 23.04.1995 bầu Ban Đại Diện mới :
 

 1. Trưởng ban đại diện.: ông Phạm hữu Tâm

 2. Phó kiêm thư ký: anh Vũ xuân Trung

 3. Thủ quỹ: bà Hồ thị Thật
   

Trong suốt thời gian , kể từ năm 1986 đến nay. Từ một nhóm năm ba người đã trở nên một cộng đoàn gồm 60 người hiện nay.Cộng đoàn đã trải qua 17 năm mặc dù đã có những khó khăn không ít nhưng nhờ vào sự kiên trì và tinh thần đoàn kết, cộng đoàn đã duy trì những đức tính cao cả của người Công Giáo Việt Nam điển hình như :
 

 • Đọc kinh Tôn Vương hàng tháng.

 • Tổ chức đi hành hương chung cho cộng đoàn.

 • Tổ chức đọc kinh chung, hoặc xin lễ cho những người thân trong khi đau yếu cũng như qua đời.

 • Ngày 19.10.2002 tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập cộng đoàn.

 • Ngày 18.01.2003 tổ chức lễ cầu nguyện cho quê hương.

 • Xin Lễ Bổn Mạng cho cộng đoàn mỗi năm.

 • Tổ chức đi đàng Thánh Gía trong nhà thờ.

 • Tổ chức đi viếng Nghĩa Trang vào tháng 11.

 • Xuất qũy nuôi một chủng sinh địa phận Bắc Ninh còn học tại quê nhà.

 • Tổ chức đi chúc tết Cha Tuyên Úy vào đầu năm.
   

 

Nhờ những việc làm đó không những đem lại lợi ích cho những người lớn mà còn duy trì tiếng mẹ đẻ cho con em,và giáo dục con em trong lãnh vực đức tin. Để đem lại lợi ích cho xã hội cũng như Giáo Hội sau này.