VÀI NÉT VỀ

CỘNG ĐOÀN THÁNH CẢ GIUSE
Oberhausen

 


Linh Mục Tuyên Úy :

 • Năm 1981, Cha Phêrô Nguyễn Trọng Qúy được bổ nhiệm làm phụ tá cho giáo xứ Đức tại Herne. Nhưng đến cuối năm 1983, Ngài mơí chính thức đảm trách mục vụ cho cộng đồng người Việt trong Tổng Giáo Phận Paderborn và Giáo Phận Essen.
 • Cuối năm 2001, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy được bổ nhiệm làm tuyên úy cho Cộng Đồng , thay thế cha cố Phêrô về nghỉ hưu.


Giai Đoạn Đầu :
Vào đầu thập niên 80, số người Việt Nam tỵ nạn cư trú tại tỉnh Oberhausen khá đông, song chỉ có 4 hoặc 5 gia đình Công Giáo với khoảng trên dưới 15 người. Rồi những năm sau đó số gia đình Công Giáo tăng dần lên tới 13 gia đình và số giáo dân ước chừng trên dưới 60 người vào cuối năm 1989. Mọi sinh hoạt tôn giáo trong thời gian này đều nhờ hai vị đại diện là ông Nguyễn Thế Hiển và ông Nguyễn Văn Tuệ.

 


Giai Đoạn Thành Lập :

 • Năm 1990, để công tác mục vụ không bị trở ngại, cộng với sự nhiệt thành của giáo dân, cha Tuyên Úy quyết định thành lập cộng đoàn với danh hiệu Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Giuse và chọn ngày 1 tháng 5 làm ngày lễ mừng bổn mạng cộng đoàn.
 • Ngày lễ ra mắt ban đại diện tiên khởi được tổ chức vào ngày lễ mừng kính thánh bổn mạng 01.05.1990 tại thánh đường Jakobus tọa lạc trên đường Tackenkerg.

 

 1. Thành phần ban đại diện tiên khởi (1990-1994) gồm :
  1. Ông Nguyễn Văn Tuệ : cộng đoàn trưởng
  2. Ông Nguyễn Duy Sâm : cộng đoàn phó
  3. Bà Lê Thị Thu Hà : Thủ qũy và Thư ký
 2. Thành phần ban đại diện nhiệm kỳ 1994-1998 gồm :
  1. Ông Nguyễn Duy Sâm : cộng đoàn trưởng
  2. Ông Bùi Văn Kính : cộng đoàn phó
  3. Ông Phạm Hữu Hạnh : Thủ Qũy và Thư ký
 3. Thành phần ban đại diện nhiệm kỳ 1998 đến nay gồm :
  1. Ông Nguyễn Văn Hào : cộng đoàn trưởng
  2. Ông Nguyễn Dư Khương : cộng đoàn phó
  3. Ông Phạm Hữu Hạnh : Thủ qũy và Thư Ký
 4. Cộng đoàn Thánh Cả Giuse hiện nay gồm có :
  1. 25 gia đình giáo dân
  2. 120 tín hữu gồm nam, phụ, lão ấu.