TIN VUI

TRANG 1

Hai mươi năm đã trôi qua 
Tháng ngày hồng phúc là quà Chúa ban
Như rượu với nước hòa tan
Một lời  khấn trọn tựa làn hương dâng
Xin được trung tín ngàn năm
Bước theo chân Chúa khó khăn không sờn
Suốt đời trọn vẹn xác hồn 
Hy sinh xây dựng cộng đoàn Yêu Thương.
16.04.2018

Ban Chấp Hành Cộng Đồng

các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và  toàn thể 

giáo dân Cộng Đồng Thánh Michael kính mừng

Cha Tuyên Úy  Franz Nguyễn Ngọc Thủy 

nhân ngày kỷ niệm  

20 năm Thụ Phong Linh Mục 

 Ban Chấp Hành Cộng Đồng

các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và toàn thể  

giáo dân Cộng Đồng Thánh Michael kính chúc

Cha Tuyên Úy nhân ngày kỷ niệm

19 năm Thụ Phong Linh Mục

Sức Khoẻ, Tình Yêu

và tràn ngập ơn Chúa Thánh ThầnChúc mng

Chúc mng Rước L Ln Đu.

Trong nhng ngày va qua và sp ti mt s Con Em trong Cng Đng chúng ta s được tham d  vào Bàn Tic Thánh Th qua Bí Tích Xưng Ti Rước L Ln Đu. Cu chúc Các Cháu luôn kết hp vi Chúa Kytô Thánh Th và được Chúa luôn gn bên mi ngày, trong sut đi Các Cháu.

 

Chúc mng Thêm Sc

Trong tháng va qua và sp ti có rt nhiu Bn Tr trong Cng Đng đã được đón nhn Bí tích Thêm Sc. Chúc Các Bn được tràn đy Ơn Chúa Thánh Thn và vng vàng bước đi trong Ánh Sáng ca Ngài.


 Chúc mừng Lễ Vàng – Lễ Ngọc Khánh

  1. Ông Đôminicô Nguyễn Minh Tuấn và Bà Maria Nguyễn Thị Son kỷ niệm ngày Kim Khánh Thành Hôn 1965 – 18.02 – 2015 thuộc CĐ Thánh Gia Thất.
  2. Ông Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Bà Maria Trần Thị Huệ kỷ niệm ngày Kim Khánh Thành Hôn 1965 – 05.06. – 2015 thuộc CĐ Thánh Mẫu Mân Côi.
  3. Ông Martinô Nguyễn Văn Hào và Bà Maria Nguyễn Thị Đào kỷ niệm ngày Ngọc Khánh Thành Hôn 1955 – 15.06 – 2015 trước đây thuộc CĐ Thánh Cả Giuse.

Cộng Đồng xin kính chúc Các Ông Bà nhân Ngày Lễ Vàng và Ngọc Khánh luôn tràn đầy Bình An và Ân Sủng của Chúa để Các Ông Bà đi hết đoạn đường trong Ơn Gọi Gia Đình, làm Cha và làm Mẹ, làm Ông và làm Bà; chúc Các Ông Bà luôn tìm được Niềm Vui, Hạnh Phúc bên Con đàn, cháu đống.

 

P. Franz Nguyen SAC


Chúc mng Thêm Sc

Trong tháng 11 và 12 có rt nhiu Bn Tr trong Cng Đng đã được đón nhn Bí tích Thêm Sc. Chúc Các Bn được tràn đy Ơn Chúa Thánh Thn và vng vàng bước đi trong Ánh Sáng ca Ngài.


Chúc mng

-Thành Hôn

  1. Anh Bosco Vũ Duy Anh và Ch Matha Nguyn Th Kim Hoàng,đã thành hôn ngày 16.08.2014 ti St. Marien 45772 Marl.
  2. Ch Theresa Trn Nguyn Ngc Bích Sophiavà Anh Vinzenz Đinh Thnh Vượng đã thành hôn ngày 23.08.2014 ti St. Franziskus Dortmund.
  3. Anh Vincent Trn Thanh Hùng và Ch Cecilia Phm Th M Hnh đã thành hôn ngày 30.08.2014 ti St. Bonifatius Bönen.

Chúc mng Các Anh Ch: Anh và Hoàng, Bích và Vượng, Hùng và Hnh, trăm năm hnh phúc và chia vui vi Quan Viên Các H có được Dâu hin, R qúy.

 

- Ra Ti

Cháu Martin Trn Hoàng Sơn, Con Anh Ch K, CĐ N Vương, va được ra ti, gia nhp vào Gia Đình Giáo Hi ngày 03.08.2014. Chúc Cháu được ln khôn trong Ân Sng và Tình Yêu ca Chúa. Chúc mng Anh Ch K và Ông Bà Tôn.


Chúc mừng Thành Hôn

Lễ Bạc

Ông Gioan Baotixita Vũ Ngọc Châu và Bà Maria Vũ Thị Dung, CĐ Lippstadt, nhân ngày kỷ niệm Ngân Khánh Thành Hôn 1978 – 28.01 – 2013.

Lễ Ngọc Khánh

Ông Giuse Trần Văn Tuấn và Bà Maria Nguyễn Thị Mến, CĐ Nữ Vương, nhân ngày kỷ niệm 60 Năm Ngày Thành Hôn 1953 – 12.12 – 2013.

Lễ 78 Năm Thành Hôn

Cụ Đaminh Phan Văn Uy và Cụ Maria Đinh Thị Đam, CĐ Mẹ Fatima, nhân ngày kỷ niệm 78 năm Ngày Thành Hôn 1935 – 20.11 – 2013.

 

Chúc Các Lão Lang và Lão Nương được 100 Năm Hạnh Phúc. Xin Chúa chúc lành và ban cho Các Đấng, Con Cái, Cháu Chắt và Đại Gia Đình được hồn an, xác mạnh và nhiều Ơn Lành của Chúa.


Chúc mừng Gia Nhập Gia Đình Hội Thánh Chúa

Cháu Anna Nguyễn Mai Linh, Con Gái Anh Chị Đạt Thủy, CĐ Thánh Cả Giuse, vừa được đón nhận vào Gia Đình của Chúa qua Bí Tích Rửa Tội ngày thứ năm, 03.10.2013 tại Nhà Thờ St. Peter, Oberhausen. Chúc Cháu Mai Linh luôn lớn mạnh trong Tình Yêu của Mẹ Cha và của Mọi Người. Chúc mừng AC Đạt Thủy và Đại Gia Đình.


TRANG     1  /  2